Pracownia Psychologiczna Między Nami

Często zadawane pytania

Przykładowe problemy poruszane w trakcie spotkań:

• trudności w porozumiewaniu się z najbliższymi

• nieporozumienia w związku

• samotność

• smutek

• lęk

• kłopoty w pracy

• poradzenie sobie po przeżytym kryzysie psychicznym

• relacje z członkami rodziny, którzy cierpią z powodu zaburzeń emocjonalnych

• problemy psychosomatyczne (np. uporczywe bóle, mimo że lekarze mówią, że nie powinny występować)

• zaburzenia odżywiania

• problemy wychowawcze z dziećmi 

 

Co to jest konsultacja psychologiczna?

To jedno lub kilka spotkań mających na celu dookreślenie problemu, ustalenie potrzeb i celów klienta oraz zaplanowanie i wybór odpowiednich form pomocy.

Konsultacje są czasami wstępem do podjęcia psychoterapii, zdarza się jednak, że mają formę jednorazowej porady, wsparcia, pomocy w danej sytuacji.

 

Co to jest psychoterapia?

To regularnie odbywające się sesje (zazwyczaj 1x w tygodniu) mające na celu pracę terapeutyczną nad określonymi obszarami życia, ukierunkowane na zmiany, dążenie do realizacji wspólnie, z pacjentem, ustalonego celu.

 

Co to jest diagnoza psychologiczna ?

To spotkanie podczas którego psycholog przeprowadza badanie w oparciu np. o testy psychologiczne dotyczących różnych obszarów funkcjonowania. Jeżeli jest taka potrzeba, badanie takie kończy się wydaniem odpowiedniej opinii psychologicznej.

 

Co to jest terapia małżeńska?

To jedna z form psychoterapii mająca na celu pracę nad rozmaitymi trudnościami doświadczanymi przez parę w ich związku. Trudności te mogą dotyczyć: konfliktów, niesatysfakcjonującej relacji, utraty radości związanej z byciem razem.

 

Co to jest terapia rodzin?

To jedna z form psychoterapii w której uczestniczą wspólnie członkowie rodziny. W niektórych sytuacjach jest to najskuteczniejsza formy pomocy służąca lepszemu zrozumieniu doświadczanych przez rodzinę trudności związanych emocjonalnych. Podczas sesji terapeutycznych spotyka się cała rodzina, także dzieci (od 6 roku życia).

 

Co to jest terapia psychopedagogiczna?

Jest to spotkanie mające na celu terapię w określonych obszarach rozwoju dziecka. W zależności od diagnozy ustalany jest indywidualny program terapeutyczny, który kładzie nacisk na rozwijanie deficytowych umiejętności. Podczas terapii wykorzystywane są rozmaite pomoce specjalistyczne.

 

Co to jest trening EEG Biofeedback?

Jest to terapia mająca na celu wspomaganie koncentracji i uwagi u pacjenta. „EEG Biofeedback„ to połączenie słów EEG (skrót od ElektroEncefaloGrafia), Bio (od biologiczny) i feedback (ang. sprzężenie zwrotne). „Biofeedback” dosłownie oznacza: „biologiczne sprzężenie zwrotne”, a „EEG Biofeedback” - dostarczanie trenującemu informacji zwrotnej o zmianach aktywności mózgu. Dzięki informacji zwrotnej trenujący może nauczyć się świadomie zmieniać wzorce funkcjonowania mózgu. Praca odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz komputera.

 

Czym psychoterapia NIE JEST?

Wokół psychoterapii narosło wiele mitów i błędnych wyobrażeń. Psychoterapeuta nie jest po to, by pocieszać pacjenta (choć czasem pocieszenie czy wsparcie może być częścią leczenia), jego zadaniem nie jest udzielanie dobrych rad – tych dostajemy aż nadto od bliskich. Terapeuta nie jest też dziwakiem, który chce żebyśmy resztę życia spędzili biegając boso po łące, łącząc się z energią wszechświata i zostawiając cywilizację za sobą. Psychoterapeuta stwarza możliwość spojrzenia na swoje dotychczasowe życie z innej perspektywy, dostrzeżenie możliwości innego postępowania, znalezienia najlepszego możliwego rozwiązania.

Kontakt

Pacjentów przyjmuję w następujących miejscach:

Swarzędz:
Pracownia rehabilitacji Funkcji Poznawczych. ul. Grudzińskiego 18A/8, Swarzędz

www.psychoterapia-zdrowie.pl

 

Poznań:

Ośrodek Psychoterapii "Perspektywa"

ul.Rolna 31/114, Poznań

www.op-perspektywa.pl

 

 

W ramach umowy z NFZ (bezpłatnie):

Gniezno:
Niepubliczna Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Diamed
Ul. Żuławy 9, Gniezno

www.diamedpzp.pl